01:59 ب.ظ
82
افتتاح ایستگاه CNG زرندیه
افتتاح ایستگاه CNG زرندیه و بازدید از پروژه های عمرانی شهرستانبرچسب ها: CNG زرندیه، ایستگاه CNG زرندیه، افتتاح ایستگاه CNG زرندیه،