01:36 ب.ظ
75
دهه فجر مبارک

اولیـــن انقــلابى كه با مردم شروع كرد، با مـردم ادامه داد، 

حــــرف خـــــود را عــــوض نــكـــرد، راه خـــود را تغییر نداد 

و اهـداف خود را كم و زیاد نكرد، انقلاب اسلامى ایران است. 

(مقام معظم رهبری(