تبلیغات
علی سعادتی(شهرستان زرندیه)
10:48 ق.ظ
57
روز عرفه

پروردگارا !

هر دلی که از عرفه بویی برده باشد، صدای چینش خشت های تکامل را در روح خویش می شنود.

در عرفه دعای تکامل ما را پذیرا باش .