تبلیغات
علی سعادتی(شهرستان زرندیه)
10:03 ب.ظ
28
تبریک ولادت امام حسین(ع)

بر آنچه كه شد هادى فطرس صلوات
خوانیم به دل شادى فطرس صلوات
میــلاد حسیــن عیـد آزادى اوسـت
بر لحظه ى آزادى فطرس صلوات